Serwis studencki

Serwis studencki -

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska na swoich 24 kierunkach kształci specjalistów dla wszystkich branż nowoczesnej gospodarki. Stanowi ona autonomiczną uczelnię techniczną i uniwersytecką instytucję badawczą. Politechnika Wrocławska prowadzi swoje kształcenie zgodnie z międzynarodowymi standardami tzw. Procesu Bolońskiego. Jest ona członkiem m.in.: European Society for Engineering Education oraz European University Association. Tutejsza dydaktyka za swój europejski poziom doceniana jest nie tylko w kraju, ale także za granicą. Politechnika Wrocławska współpracuje z placówkami dydaktyczno-badawczymi na całym świecie (od Europy po Stany Zjednoczone). Dzięki umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi tej uczelni mają możliwość kształcenia się poza granicami kraju bądź też uczestnictwa we wspólnych projektach badawczych.

Historia politechniki Wrocławskiej rozpoczęła się wraz z rokiem 1945. Wtedy to bowiem pracownicy naukowi nieistniejącej już wtedy Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, zagospodarowali zniszczone budynki niemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej (Technische Hochschule). Dziś kontynuuje ona tradycję tych uczelni i jest także jedną z największych, najlepszych uczelni technicznych w naszym kraju. Od początku swojej działalności Politechnika Wrocławska była ważnym ośrodkiem kształcenia technicznego. Obecnie posiada 12 wydziałów, Studium Kształcenia Podstawowego oraz 4 Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne (Bielawa, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych).

Politechnika Wrocławska

W ofercie kształcenia Politechniki Wrocławskiej są następujące kierunki:

1. Wydział Architektury

– Architektura i Urbanistyka

– Architektura i Urbanistyka w języku niemieckim

– Gospodarka Przestrzenna

2. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

– Budownictwo

3. Wydział Chemiczny

– Chemia

– Biotechnologia

– Technologia chemiczna

– Inżynieria Chemiczna i Procesowa

– Inżynieria Materiałowa

4. Wydział Elektroniki

– Teleinformatyka

– Informatyka

– Elektronika i Telekomunikacja

– Automatyka i Robotyka

5. Wydział Elektryczny

– Elektrotechnika

– Automatyka i Robotyka

– Mechatronika

6. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

– Geodezja i Kartografia

– Górnictwo i Geologia

7. Wydział Inżynierii Środowiska

– Ochrona Środowiska

– Inżynieria Środowiska

8. Wydział Informatyki i Zarządzania

– Inżynieria systemów

– Zarządzanie

– Zarządzanie w języku angielskim

– Informatyka

– Informatyka w języku angielskim

9. Wydział Mechaniczno-Energetyczny

– Mechanika i Budowa Maszyn

– Energetyka

10. Wydział Mechaniczny

– Transport

– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

– Mechatronika

– Automatyka i Robotyka

– Mechanika i Budowa Maszyn

– Mechanika i Budowa Maszyn w języku angielskim

11. Wydział Podstawowych Problemów Techniki

– Informatyka

– Inżynieria Biomedyczna

– Matematyka

– Fizyka

– Fizyka Techniczna

12. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

– Mechatronika

– Elektronika i Telekomunikacja

13. Studium Kształcenia Podstawowego (studia bez wyboru kierunku)

14. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze

– Inżynieria Środowiska

– Inżynieria Biomedyczna

– Budownictwo

– Elektronika i Telekomunikacja

– Transport

– Zarządzanie „Uniwersytet Nysa” w języku angielskim

15. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy

– Budownictwo

– Elektrotechnika

– Górnictwo i Geologia

– Mechanika i Budowa Maszyn

16. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu

– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

– Budownictwo

– Inżynieria Środowiska

– Mechanika i Budowa Maszyn

17. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bielawie

– Energetyka

Oferta edukacyjna Politechniki Wrocławskiej zawiera studia w formie: I stopnia (inżynierskie, licencjackie), II stopnia (magisterskie), III stopnia (doktoranckie) w trybie dziennym lub zaocznym. Uczelnia ta proponuje także podjęcie studiów podyplomowych na ponad 50 kierunkach.

W ramach programów: LLP-Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci kształcący się na Politechnice Wrocławskiej mogą brać udział w międzynarodowych wymianach studenckich. Zaś dzięki międzynarodowej współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi, uczelniami i firmami zagranicznymi mają oni także szansę na odbycie stażu lub praktyki za granicą w ramach programów: EUREKA, ARISS, COST, Funduszu Węgla i Stali, Funduszy Strukturalnych (foresight) czy VII Programu Ramowego. Uczelnia ta bierze również udział w programach podwójnego dyplomowania oraz badaniach ukierunkowanych na zapotrzebowanie gospodarki. Stosuje ona europejski system transferu punktów i umożliwia swoim studentom zdobywanie doświadczeń w laboratoriach badawczych partnerów gospodarczych, a także praktycznego zastosowania wiedzy dostosowanej do wymogów rynku pracy. Politechnika Wrocławska współpracuje z wiodącymi firmami w zakresie opracowywania innowacyjnych projektów, prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz w dziedzinie patentów.

Politechnika Wrocławska zajmuje wysoką pozycję w rankingach uczelni technicznych. Rok 2011 przyniósł jej II miejsce w rankingu Perspektywy 2011 oraz I miejsce w hiszpańskim rankingu Webometrics.

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.