Serwis studencki

Serwis studencki -

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu to najstarsza niepubliczna uczelnia w tym mieście. Powstała w 1995 roku, a jej dyplom jest ceniony na wrocławskim oraz ogólnopolskim rynku pracy. Zapewnia ona dostęp do Wirtualnego Dziekanatu, naukę języków obcych na najwyższym poziomie, bezpłatne konsultacje z wykładowcami, możliwość korzystania z przychodni lekarskiej, indywidualnie ustalane terminy płatności czesnego oraz lokalizację dostosowaną do potrzeb dojeżdżających studentów (blisko dworca PKP i PKS).

Czytaj dalej o “Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu” »

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ma w swojej ofercie edukacyjnej studia w języku angielskim, stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe (110 kierunków), I stopnia (inżynierskie, licencjackie), II stopnia (magisterskie) oraz III stopnia (doktoranckie). Studenci tej wrocławskiej szkoły wyższej mogą wyjechać na wymianę w ramach europejskiego programu edukacyjnego Socrates-Erasmus bądź współpracy CIRCEOS.

Czytaj dalej o “Uniwersytet Wrocławski” »

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – informacje ogólne

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu bazuje na dorobku naukowym oraz 150-letniej tradycji uczelni lwowskich. Jako samodzielna szkoła wyższa zaczął funkcjonować już w 1951 roku. Jest on jedyną tego typu uczelnią w makroregionie Polski południowo-zachodniej i jedną z najlepszych specjalistycznych szkół wyższych w Polsce.

Czytaj dalej o “Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu” »

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stanowi ośrodek badań w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu, a także jedną z największych szkół ekonomicznych w państwie. Odgrywa on również ważną rolę w kształceniu ekonomistów, prowadzeniu badań naukowych oraz pracach dla gospodarki. Jest to jedyna publiczna uczelnia ekonomiczna w kraju, której wszystkim wydziałom przyznano pierwszą, najwyższą kategorię naukową w ocenie parametrycznej przeprowadzonej w latach 2005-2009.

Czytaj dalej o “Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu” »

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska na swoich 24 kierunkach kształci specjalistów dla wszystkich branż nowoczesnej gospodarki. Stanowi ona autonomiczną uczelnię techniczną i uniwersytecką instytucję badawczą. Politechnika Wrocławska prowadzi swoje kształcenie zgodnie z międzynarodowymi standardami tzw. Procesu Bolońskiego. Jest ona członkiem m.in.: European Society for Engineering Education oraz European University Association. Tutejsza dydaktyka za swój europejski poziom doceniana jest nie tylko w kraju, ale także za granicą. Politechnika Wrocławska współpracuje z placówkami dydaktyczno-badawczymi na całym świecie (od Europy po Stany Zjednoczone). Dzięki umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi tej uczelni mają możliwość kształcenia się poza granicami kraju bądź też uczestnictwa we wspólnych projektach badawczych.

Czytaj dalej o “Politechnika Wrocławska” »