Serwis studencki

Serwis studencki -

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stanowi ośrodek badań w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu, a także jedną z największych szkół ekonomicznych w państwie. Odgrywa on również ważną rolę w kształceniu ekonomistów, prowadzeniu badań naukowych oraz pracach dla gospodarki. Jest to jedyna publiczna uczelnia ekonomiczna w kraju, której wszystkim wydziałom przyznano pierwszą, najwyższą kategorię naukową w ocenie parametrycznej przeprowadzonej w latach 2005-2009.

Absolwenci tej wrocławskiej uczelni z łatwością dostosowują się do zmiennych warunków na rynku pracy i można ich spotkać w wielu firmach handlowych czy produkcyjnych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych.

Historia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczęła się w 1947 roku. Jej prekursorem była Wyższa Szkoła Handlowa, powstała z inicjatywy Towarzystwa Popierania Nauk Ekonomiczno-Handlowych we Wrocławiu. Trzy lata po założeniu WSH przekształcono ją w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z dwoma wydziałami (Finansów i Przemysłu) oraz znacjonalizowano ją. W 1954 roku powstał wydział Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu Rolno-Spożywczego. Cztery lata później wydział Przemysłu zmienił swą nazwę na Ekonomiki Przedsiębiorstwa, a w 11 lat potem- wydział Ekonomiki Przedsiębiorstwa stał się wydziałem Gospodarki Narodowej. Także w 1969 roku utworzono filię WSE w Jeleniej Górze. W 1974 roku WSE zmieniono w Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego. Dwa lata potem powołano do życia trzeci wydział: Zarządzania i Informatyki. W 1982 roku powstał czwarty (zamiejscowy) wydział: Gospodarki Miejskiej i Usług w Jeleniej Górze. W 2006 roku szkoła zmienia swoją nazwę na Akademię Nauk Ekonomicznych. W dwa lata później uczelnia zyskuje nowy status: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dziś może on się poszczycić szeroką ofertą specjalności oraz nauki języków obcych, aktywnymi metodami dydaktycznymi, licznymi kołami naukowymi, stażami i praktykami zagranicznymi (w ramach ERASMUSA i działalności AIESEC), nowocześnie wyposażonymi akademikami, klubami i stołówką na terenie kampusu, a także opieką Biura Karier i Promocji Zawodowej.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi studia na ośmiu kierunkach w ramach czterech wydziałów:

1. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

* Zarządzania i inżynieria produkcji

1. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze

* Ekonomia
* Zarządzania

1. Wydział Nauk Ekonomicznych

* Finanse i rachunkowość
* Ekonomia
* Europeistyka
* Zarządzania
* Międzynarodowe stosunki gospodarcze
* Bachelor/ Master in International Business

1. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

* Bachelor/ Master Studies in Finance
* Business Informatics
* Zarządzanie
* Finanse i rachunkowość
* Informatyka w biznesie
* Informatyka i ekonometria

Ta wrocławska szkoła wyższa prowadzi także zajęcia w zamiejscowym ośrodkach dydaktycznych w: Głogowie, Bolesławcu, Kędzierzynie-Koźlu i Dzierżoniowie.

W ofercie edukacyjnej tej uczelni są studia: I stopnia (licenjackie, inżynierskie), II stopnia (magisterskie) i III stopnia (doktoranckie), stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe.

Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny jest w stałych stosunkach z zagranicznymi instytucjami oraz środowiskami naukowymi na całym świecie. Współpracuje on z placówkami akademickimi na świecie (np. w USA, Belgii, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Francji, Litwie, na Ukrainie). Uczestniczy w edukacyjnym programie międzynarodowym: ERASMUS oraz realizuje inne projekty europejskie. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zajmuje się także działalnością mającą na celu poprawę edukacji ekonomicznej społeczeństwa i promocję studiów na kierunkach ekonomicznych. W 2006 roku uruchomił on portal internetowy: Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny (www.wiedzainfo.pl), który ma za zadanie poszerzyć wiedzę ekonomiczną społeczeństwa. W tym samym roku uzyskał on również ósmą lokatę w kraju pod względem procentu pracujących na stanowiskach menedżerskich absolwentów. W 2010 roku zajął on już drugą pozycję w tym rankingu.

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.