Serwis studencki

Serwis studencki -

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ma w swojej ofercie edukacyjnej studia w języku angielskim, stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe (110 kierunków), I stopnia (inżynierskie, licencjackie), II stopnia (magisterskie) oraz III stopnia (doktoranckie). Studenci tej wrocławskiej szkoły wyższej mogą wyjechać na wymianę w ramach europejskiego programu edukacyjnego Socrates-Erasmus bądź współpracy CIRCEOS.

Uczelnia ta ma charakter otwartej i tolerancyjnej placówki edukacyjnej. Prowadzi ona badania na najwyższym poziomie oraz skupia się na szerokiej współpracy z zagranicznymi partnerami, dzięki międzynarodowym kontaktom naukowym, a także wymianom kadry i studentów. Uniwersytet Wrocławski przywiązuje ogromną wagę do jakości kształcenia oraz tworzenia godnych warunków do nauki. Chroni on i rozpowszechnia dorobek intelektualny pokoleń, jak również wnosi własny w postaci pracy badawczej i rozwoju kształcenia.

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski stanowi jedną z najstarszych uczelni w Europie Środkowej. Został on założony w 1702 roku jako jezuicka Akademia Leopoldyńska. Zaś jeszcze w 1505 roku Władysław Jagiellończyk wydał dokument fundacyjny o utworzeniu czterowydziałowego Uniwersytetu we Wrocławiu. Niestety papież Juliusz II nie dał wówczas zgody na powstanie tej szkoły. W 1728 roku położono kamień węgielny pod nowy gmach Akademii Leopoldyńskiej. W 1811 roku doszło do połączenia Akademii Leopoldyńskiej z Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Utworzono wtedy nowy \”Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma\”, posiadający 5 wydziałów (filozofii, medycyny, prawa, teologii katolickiej i teologii ewangelickiej). W 1945 roku powołano do życia współczesny UWr. Rok później nastąpiła uroczysta inauguracja polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1952-1989 nosił on imię Bolesława Bieruta. Obecnie jest to największa uczelnia Dolnego Śląska i kształci blisko 40 tysięcy studentów. Łączy ona w sobie tradycję Akademii Leopoldyńskiej oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Wrocławskiego obejmuje następujące wydziały oraz kierunki:

1. Wydział Biotechnologii

– Biotechnologia

2. Wydział Chemii

– Chemia

3. Wydział Filologiczny

– Filologia (polska, angielska, germańska, hiszpańska, romańska, słowiańska: o profilu czeskim, rosyjskim, ukraińskim serbskim/chorwackim, niderlandzka, klasyczna, klasyczna i kultura śródziemnomorska)

– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

– Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

4. Wydział Fizyki i Astronomii

– Fizyka

– Fizyka techniczna

– Astronomia

5. Wydział Matematyki i Informatyki

– Matematyka

– Informatyka

6. Wydział Nauk Biologicznych

– Ochrona środowiska

– Biologia

7. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

– Etnologia

– Psychologia

– Archeologia

– Pedagogika

– Kulturoznawstwo

– Historia

– Historia sztuki

– Muzykologia

8. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

– Geologia

– Geografia

9. Wydział Nauk Społecznych

– Europeistyka

– Politologia

– Socjologia

– Filozofia

– Stosunki międzynarodowe

– Bezpieczeństwo międzynarodowe

10. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

– Ekonomia

– Prawo

– Administracja

Wciąż trwa rejestracja kandydatów na studia niestacjonarne: zaoczne i wieczorowe (II tura). Zakończy się ona 18 września. Dodatkowa rejestracja na studia stacjonarne odbywa się według ustalonego harmonogramu i będzie trwała do 22 września.

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.