Jak zgłosić wynajem mieszkania

Jak zgłosić wynajem mieszkania

Inwestycja w nieruchomości to pewny i bezpieczny sposób na ulokowanie oszczędności, a ponadto może nam zapewnić dodatkowe źródło dochodu, gdy zdecydujemy się na wynajmowanie mieszkania. Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wynajmem, często zastanawiają się, czy istnieje obowiązek zgłoszenia wynajmu mieszkania oraz jak i gdzie należy to zrobić.

Obowiązek zgłoszenia wynajmu mieszkania uzależniony jest od tego, jaką umowę najmu podpisujemy. W przypadku tradycyjnej umowy nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać o płaceniu zaliczek na podatek dochodowy, a na zakończenie roku podatkowego wynajmujący zobowiązany jest do złożenia PIT-36 lub PIT-28 w zależności od tego, czy zdecydował się na opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych, czy wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy decydujemy się na tzw. najem okazjonalny, który regulowany jest przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów. Ten rodzaj najmu zapewnia właścicielowi nieruchomości szereg przywilejów i dobrze zabezpiecza jego interesy, ale nakłada też pewne obowiązki. Wśród nich jest właśnie zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego.

Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest na czas oznaczony, ale nie może on przekraczać 10 lat. Najemca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym wskazuje, że posiada stałe miejsce pobytu, do którego będzie mógł wrócić po zakończeniu umowy najmu. Oznacza to, że wynajmujący, wypowiadając umowę najmu, nie ma obowiązku zapewnienia lokatorowi lokalu zastępczego. Dodatkowo oświadczenie zawiera również zobowiązanie najemcy do poddania się egzekucji oraz opuszczenia wynajmowanego lokalu w terminie wskazanym przez wynajmującego. Oświadczenie to podpisywanie jest w formie aktu notarialnego. Wynajmujący zobowiązany jest zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego do właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Termin ten nie musi być tożsamy z datą podpisania umowy.

Zgłoszenia najmu okazjonalnego dokonuje się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela nieruchomości. Nie ma żadnego specjalnego formularza, który byłby przeznaczony do tego celu. Wystarczy dostarczyć do urzędu skarbowego, osobiście lub drogą pocztową, podstawowe informacje dotyczące zawartej umowy, tj. określić strony umowy, adres nieruchomości, której umowa dotyczy, wskazać, na jaki okres została zawarta. Zgłoszenie umowy do urzędu skarbowego to ostatni krok, jeśli chodzi o formalności związane z najmem okazjonalnym. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku umowa najmu okazjonalnego nie będzie wiążąca, co oznacza, że będzie traktowana jak zwykła umowa najmu, a właściciel nieruchomości traci związane z najmem okazjonalnym przywileje.

Obowiązek zgłoszenia najmu mieszkania występuje tylko w przypadku najmu okazjonalnego. W każdym innym przypadku wynajmujący nie ma obowiązku powiadamiania organów podatkowych o wynajmie mieszkania, wystarczy, że będzie pamiętał o konieczności rozliczania uzyskanych w ten sposób przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone