Podatki podczas wynajmu mieszkania

Podatki podczas wynajmu mieszkania

Wynajem mieszkania to popularny sposób na uzyskanie dodatkowych dochodów. Zarabiając na najmie nieruchomości prowadzonym poza działalnością gospodarczą, należy pamiętać o obowiązku rozliczenia podatku. Do tej pory dochody z najmu mogły być opodatkowane na zasadach ogólnych lub w postaci ryczałtu. Polski Ład przyniósł jednak zmiany w tym zakresie.

Do końca 2021 r. osoby uzyskujące przychody z najmu prywatnego, miały możliwość rozliczania się na zasadach ogólnych, płacąc podatek w wysokości 17 lub 32 proc. w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów. Druga możliwość to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który wynosił 8,5 lub 12,5 proc. Od 1 stycznia 2022 r., czyli odkąd w życie wszedł Polski Ład, wynajmujący mieszkania nie będą mieli już możliwości wyboru, a jedyną formą rozliczenia podatku z najmu będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby, które rozliczały najem prywatny na zasadach ogólnych, zanim zmiana ta weszła w życie, mogą kontynuować tę formę opodatkowania do końca bieżącego roku, a na ryczałt przejść dopiero w 2023 roku. Pozostałe osoby, czyli te, które rozliczały się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w 2022 r. nie mogą już zmienić formy opodatkowania na zasady ogólne, tylko muszą kontynuować rozliczanie podatku ryczałtem.

Przy przychodach z najmu nieprzekraczających 100 tysięcy zł stawka podatku w przypadku ryczałtu wynosi 8,5 proc., natomiast dla nadwyżki ponad 100 tysięcy zł – 12,5 procent. Podatek oblicza się od pełnej kwoty przychodów uzyskiwanych z najmu mieszkania (nie dodaje się przychodów z innych źródeł). Warto wiedzieć, że nie wszystkie kwoty, które wynajmujący otrzymuje od najemcy, są jego przychodem. Przychód stanowi jedynie określona w umowie kwota czynszu za wynajem mieszkania, która trafia do właściciela. Kwota, która przeznaczona jest na pokrycie opłat eksploatacyjnych, takich jak koszty administracyjne i rachunki za media, nie jest wliczana do przychodu, nawet jeśli to właściciel osobiście robi opłaty po pobraniu należnej kwoty od najemcy. Dlatego w umowie najmu należy określić, jaka kwota przypada na czynsz, a jaka na pozostałe opłaty, aby uniknąć niepotrzebnego zwiększania kwoty przychodu. Podatek ryczałtowy nie uwzględnia odliczania kosztów, dlatego jest prostszy w rozliczeniu niż skala podatkowa.

Wynajmujący mieszkanie, którzy jeszcze do końca bieżącego roku kontynuują rozliczanie na zasadach ogólnych, tak jak do tej pory płacą podatek od dochodu z najmu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu. Do poniesionych kosztów, które można od podatku odliczyć, zaliczamy m.in. koszty remontów, napraw, zakupu wyposażenia, czy amortyzację mieszkania. Zgodnie z nowymi przepisami amortyzacja budynków i lokali przestanie obowiązywać i można z niej skorzystać do końca 2022 roku pod warunkiem, że mieszkanie zakupione zostało do końca 2021 roku.

Małżeństwa, które wspólnie są właścicielami wynajmowanego mieszkania, nie muszą płacić podatku osobno za każdego z właścicieli. Całość dochodu z najmu może być opodatkowana tylko przez jednego z małżonków. W tym celu w urzędzie skarbowym należy złożyć stosowne oświadczenie w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z najmu mieszkania.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone