Rząd chce rozwijać kooperatywy mieszkaniowe

Rząd chce rozwijać kooperatywy mieszkaniowe

Jest szansa na to, że w Polsce będą się rozwijać inwestycje w ramach kooperatywy mieszkaniowej. Rząd przyjął ostatnio projekt ustawy, która ma ułatwić ten sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wyjaśniamy, co zawiera ten akt prawny i jakie korzyści może to przynieść dla obywateli.

Centrum Informacyjne Rządu podało, że formuła kooperatywy mieszkaniowej pozwala prowadzić inwestycję budowlaną przez grupę przyszłych mieszkańców. Dzięki temu mogą oni wpływać na projekt i podejmować decyzje podczas powstawania inwestycji, aby jak najlepiej dostosować ją do swoich potrzeb.

Czym jest kooperatywa mieszkaniowa?

Ustawa reguluje to, czym może być inwestycja mieszkaniowa w ramach kooperatywy. Może więc ona polegać na:

  • zakupie działki i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego,
  • zakupie działki i budowie kilku budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • zakupie działki z co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu tam robót budowlanych.

Zgodnie z wyżej wspomnianym aktem prawnym w ramach kooperatywy mogą działać przynajmniej trzy osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), które zawrą pomiędzy sobą umowę o kooperatywę mieszkaniową lub umowę spółki cywilnej.

Przedsięwzięcia mają służyć zaspokojeniu własnych celów mieszkaniowych, a nie być nastawione na zysk. W praktyce więc chodzi o to, aby grupa osób wspólnie kupiła nieruchomość gruntową i na niej wybudowała budynek wielorodzinny lub kilka jednorodzinnych albo przeprowadziła remont istniejącego domu po to, aby tam zamieszkać. Kooperatywa nie ma powstawać w celu późniejszej odsprzedaży nieruchomości, aby na takiej transakcji zarobić.

Co ma ułatwiać kooperatywa mieszkaniowa?

Formuła kooperatywy ma zostać ujęta w ustawach związanych z gospodarką nieruchomościami i procesem inwestycyjnym.

Taka współpraca ma być nawiązywana po to, aby zwiększyć szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego w banku (jeśli ktoś sam nie posiada zdolności kredytowej) oraz mieć ułatwiony dostęp do działek budowlanych, szczególnie tych, które należą do gminy.

Według projektu ustawy wszyscy członkowie kooperatywy mają odpowiadać za realizowane przedsięwzięcie solidarnie.

Kooperatywa przepustką do gwarantowanego kredytu

Biorąc pod uwagę, że przez zaostrzone restrykcje Komisji Nadzoru Finansowego i rekordowo wysokie stopy, spada szansa na uzyskanie kredytu mieszkaniowego, to kooperatywa ma za zadanie je zwiększyć. W końcu im więcej kredytobiorców ze stabilnymi dochodami przystępuje do finansowania, tym szansa na decyzję pozytywną się zwiększa.

Dodatkowo ustawa przewiduje także zmiany w zasadach udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, aby więcej osób mogło skorzystać z programu i po to, by spopularyzować produkty ze stałą stopą procentową, których raty nie będą zależne od zmian stóp procentowych. Proponowane zmiany to:

  • możliwość wniesienia większego wkładu własnego,
  • zniesienie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji,
  • podniesienie maksymalnej ceny za metr kwadratowy nieruchomości,
  • spłata rodzinna dla osób, które zgromadziły przynajmniej 20% wkładu własnego i 25%, gdy wybrały kredyt ze stałym (lub okresowo stałym) oprocentowaniem.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone